DYSTOPICKÝ ROMÁN NA POMEZÍ MYSTERY A SCIENCE-FICTION

SYMBOLION

A MĚSTO BEZ HVĚZD

INSPIRACE

Inspiraci čerpám všude kolem sebe. Ty nejlepší myšlenky ale většinou chodí zcela nečekaně, když na psaní zrovna vůbec nemyslíte.  

Holografický doktor ze seriálu Star Trek 

PZH je Pohotovostní Zdravotnický Hologram, který byl aktivován na palubě vesmírné lodi Voyager z důvodu chybějícího zdravotnického personálu. Holografický lékař byl naprogramován pouze k lékařským úkonům, ale stejně jako lidé měl důležitou schopnost: učit se a zdokonalovat se. Časem také získává pochopení pro lidské emoce – pozitivní i negativní. Sám má řadu lidských nectností, ale je schopen upřímného citu.

Než nedostal přenosný holoemitor, mohl se PZH pohybovat pouze na ošetřovně a kdokoli ho mohl vypnout. Tohle prostě nesnášel. Napadlo mě, jak bychom se cítili, kdybychom byli všichni jako tato fiktivní postava a naše tělo by bylo vystaveno energetickým výkyvům? Kdyby nás někdo mohl bez varování vypnout nebo se při ztrátě energie naše tělo prostě rozpustilo? …

Lucidní sny a cesta do Symbolionu

Už jste se někdy probudili ve snu? Leželi v posteli, spali a uvědomovali si, že to, co prožíváte, je jen sen? Proto se tomuto stavu někdy také říká bdělý spánek. Můžete zažít sen jako realitu, ale s vědomím, že není skutečná. Nebo snad ano? Snad někde mimo vnímání našeho fyzického světa?

Stejně jako Kala, jedna z hlavních postav, mám čas od času lucidní sny. Prosím nepleťte si s astrálním cestováním. Jednou jsem měla sen o malém chlapci, který mi byl průvodcem v podivném světě, kde věci nejsou tím, čím se zdají na první pohled být a musíte jejich pravý význam teprve objevit. Tomuto světu jsem dala jméno Symbolion. Tak se pomalu rodil román „Symbolion a Město bez hvězd“, kde mizí hranice mezi realitou a virtuálním světem. Jak můžeme s jistotou říci, který z nich je skutečný? Možná oba, možná ani jeden.

Všechno je o energii

Příležitostně píši články na web ocdnet.cz, který se snaží pomoci, informovat a podpořit lidi s diagnózou OCD. Také můj partner trpí obsedantně kompulzivní poruchou, kterou společně zvládáme. Nicméně v určité době, kdy se nám už nedostávalo energie, jsem si vymyslela město, kde lidé žijí jako my, ale mají energetická těla a soupeří o nedostatkovou osobní energii. Přesto chtějí normálně žít, touží bavit se a milovat. Jejich nadějí je Symbolion, zakázaná virtuální hra, kde hráč může získat neomezený přístup ke zdroji energie nebo ji naopak zcela ztratit.